Wappen der Slowakischen Republik HONORÁRNY KONZUL
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE KONZULÁRNE OBVODY BRÉMY, DOLNÉ SASKO A SASKO-ANHALTSKO
 
Spacer
Spacer
spacer.gif (1K)
top.jpg (1K)
Home
mid.jpg (1K)
Konsulat
mid.jpg (1K)
Personen
mid.jpg (1K)
Aktuelles / Presse
mid.jpg (1K)
Häufige Fragen
mid.jpg (1K)
Landskunde
mid.jpg (1K)
Links
mid.jpg (1K)
Kontakt
mid.jpg (1K)
Spacer

Aktuality:


Texty z nemeckých periodík:

Recepcia na Deň Ústavy a Deň Slovenského Národného Povstania

(z ľava na pravo) Slovenský honorárny konzul Wolfgang Fritz Eschment a Dirk Bettels, veľvyslanec Ivan Korcok

K príležitosti výročia SNP 29. augusta 1944 a dňa slovenskej ústavy 1. septembra 1992 pozvali na recepciu do hallskej radnice slovenskí honorárni konzuli pre Dolné Sasko, Bremen a Sasko-Anhaltsko Dirk Bettels a pre Sasko a Durínsko Wolfgang Fritz Eschment.
Veľvyslanec Ivan Korcok podčiarkol v jeho uvítacom príhovore, že je veľmi rád, že môže zastupovať Slovensko, hlavne teraz, keď jeho krajina bola všade tak pozitívne privítaná.

(c) 2005 Diplomatische DepeschePresťahovanie do Imhoffstraße
Dirk Bettels vedie honorárny konzulát Slovenskej Republiky

Honorárny konzul Dirk Bettels (vľavo) v rozhovore s IHK-prezidentom Klausom Goehrmannom

Celý rad vážených hostí prišlo začiatkom týždna do Imhoffstraße, aby pri poháriku šampanského oslávili jedinečnú udalosť. Honorárny konzulát SR pre Dolné Sasko, Sasko-Anhaltsko a Bremen, zastúpený Dirkom Bettelsom, má odteraz rezidenciu v Langenhagene – pri tejto príležitosti pricestovali ku gratuláciám aj honorárni konzuli Republiky Peru, Kráľovstva Lesotho, Dánska, Talianska, Fínska a Južnej Afriky. Aj dolnosaský minister financií Hartmut Möllring a primátorka Susanne Schott-Lemmer odovzdali osobne gratulácie a zaželali všetko dobré v ďalšej práci konzulátu, ktorý od teraz sídli v Langenhagene. Takisto je v tomto meste honorárnym konzulátom zastúpené aj Fínsko.

Už štyri roky je Dirk Bettels honorárnym konzulom SR a riaditeľom Zväzu infraštruktúrnych stavieb, v roku 2002 prevzal WITT-zväz. V tej dobe spravil z tohto konzulátu jeden z najdynamickejších v Nemecku, vyzdvihla slovenská vyslankyňa Marianna Oravcová. Slovenské veľvyslanectvo si veľmi cení prácu honorárneho konzula, predovšetkým kvôli jeho zásluhe na hospodárskom prepojení medzi Dolným Saskom a SR.

Minister financií Hartmut Möllring podčiarkol pevné hospodárske vzťahy medzi Dolným Saskom a SR a spomenul pritom produkciu Volkswagenu v Bratislave, výrobcu gúm Continental a veľké investície, ktoré tieto podniky investujú do nového štátu EU. Bettels prispel do veľkej miery k týmto vzťahom a môže byť hrdý na to, že môže „túto malú ale výnimočnú“ krajinu s rastom hospodárstva o viac ako 5% zastupovať.

Chvála prišla aj od profesora Klausa Goehrmanna, prezidenta Priemyselnej a obchodnej komory (IHK) v Dolnom Sasku: K prospechu obidvoch krajín sa Dirk Bettels ujal úlohy zlepšenia hospodárskych vzťahov. Bettels vyzdvihol vo svojej ďakovnej reči hlavne vynikajúce školenie odborníkov na Slovensku, ktoré prispieva k hospodárskemu rastu krajiny. Popri týchto všetkých gratuláciách mal Bettels tento deň ešte ďalší, osobný dôvod k radosti: Niekoľko hodín pred oslavami sa stal po druhýkrát otcom.

(c) 2005 Langenhagener EchoLangenhagen/ Druhý konzulát v meste
Bettels zastupuje Slovensko

O 4:34 hod. ráno sa Dirkovi Bettelsovi narodil syn, o pár hodín neskôr slávnostne otvoril v Langenhagene konzulát Slovenskej Republiky pre Brémen, Dolné Sasko a Sasko-Anhaltsko. V podstate by sa mal nazývať „konzulát v Hannoveri“, vysvetlil honorárny konzul, prečo sa toľko usiloval, premiestniť sídlo úradu z hlavného mesta kraja práve sem. Vzhľadom na to, že vedie firmu Kalender na Imhoffstraße, ktorá patrí Zväzu rozvoja infraštruktúry, je teraz ľahšie zastihnuteľný v prípade potreby rôznych osvedčení a cestovných a hospodárskych informácií.

Ako viceprezident hannoverskej Priemyselnej a obchodnej komory už dávno nadviazal kontakty so Slovenskou republikou, ktorá vznikla v roku 1993, až mu napokon bolo ponúknuté miesto konzuláta, ktoré pred štyrmi rokmi prijal. Politickým vrcholom bolo potom rozšírenie Európskej únie a prijatie Slovenska do NATO. Marianna Oravcová ako vyslankyňa slovenského veľvyslanectva sa pánovi Bettelsovi poďakovala za pomoc pri obnove bývalých vzťahov s mestom Halle a hallskou univerzitou. Tam má totiž konzul, ktorý dostal v roku 1989 v bývalej DDR (Nemeckej demokratickej republike) štátne občianstvo, stále dobré kontakty. Okrem toho pomohol Slovensku s medicínsko-technickým vybavením nemocníc. „Mladý a dynamický konzulát“ znie hodnotenie slovenskej vyslankyne.

Finančný minister Dolného Saska Hartmut Möllring podčiarkol Betellsov prínos k bilaterálnym obchodným vzťahom. Na čele s podnikmi ako VW (17 percent slovenského exportu) a Continental je Dolné Sasko zodpovedné za to, že Nemecko je na Slovensku s jeho 5,4 mil. obyvateľov investorom číslo jedna. V roku 2003 exportovalo Nemecko na Slovensko v objeme jednej miliardy Euro, a import zo Slovenska predstavoval hodnotu 3,1 miliardy. „Jedným z dôvodov tohto veľkého úspechu Slovenska je vysoká kvalita a odbornosť poskytnutých pracovných síl“, vysvetľuje konzul Bettels. Tento boom je taký silný, že už miestami dokonca dochádza k nedostatku odborníkov.

Pred mnohými diplomatickými kolegami vyzdvihol pán Bettels výborné prepojenie lokality konzulátu v Langenhagene, kde sa vedľa fínskeho konzulátu teraz konečne usídlil aj slovenský.

(c) 2005 Nordhannoversche ZeitungÚvaha o možnosti a rizikách rozšírenia Európskej únie

Od pána Dirka Bettelsa,
Honorárneho konzula Slovenskej republiky pre konzulárnu oblasť Dolné Sasko a Sasko-Anhaltsko

Agenda 2000 európskej komisie označila rozšírenie Európskej únie historickým procesom, počas ktorého krajiny strednej a východnej Európy prekonali rozdelenie kontinentu. Na konci tohto rozvoja stojí oveľa lepšia východisková, bezpečnostno-politická situácia, ktorá má veľký význam hlavne pre Nemecko a Rakúsko, vzhľadom na ich hraničnú polohu na východe. Len otázky týkajúce sa národnostných menšín, viditeľné napríklad v euroregióne Karpát, kde sa stretáva päť multi-etnických, viacjazyčných a multi-náboženských periférií z Poľskej a Slovenskej Republiky, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska, zostávajú v súvislosti s rozšírením EU nevyriešené a vyžadujú najvyššiu mieru pozornosti kvôli bezpečnostno-politickej brizantnosti na potenciálne nových hraniciach Európy.

Po rozšírení EU o východné krajiny získa vnútorný trh Európskej únie 110 mil. nových konzumentov. Spolu s vytvorením tranzitného regiónu medzi západom a východom viditeľne vzrastú obchodné zisky stredoeurópskych a východoeurópskych krajín (SEVEK). Export vzrastie podľa odhadov o 1,5 percenta. Okrem toho z dôvodu nízkej úrovne platov krajiny SEVEK predstavujú aspoň na určitý čas zaujímavé miesta na produkciu a odber tovaru v pomerne blízkej oblasti. Ide o situáciu, akú mimochodom už dávno využívajú aj USA a Japonsko, v súvislosti s ich výrobnými oblasťami v Mexiku a juhovýchodnej Ázii. Dôsledky rozdielnej platovej úrovne sa prejavia hlavne v priemyselnej deľbe prác. Podniky z nových štátov EU budú v oblastiach, ktoré vyžadujú intenzívny ľudský kapitál, ako napríklad stavebný a textilný priemysel, oveľa viac konkurencieschopné. Technicky vyspelé podniky budú schopné túto skutočnosť oveľa lepšie využiť, aby trvalo zlepšili svoju individuálnu konkurencieschopnosť.

K rozšíreniu EU dôjde postupne, v roku 2005 alebo neskôr bude zavŕšené, a zaťaží rozpočet EU nutnými transfernými službami. Ale na druhej strane sa zasa otvoria obrovské trhy. Napríklad len náklady na dosiahnutie priemyselných štandardov v súvislosti so životným prostredím sú odhadnuté vo všetkých štátoch SEVEK na viac ako 50 miliárd euro. Pritom neboli zarátané senzibilné oblasti ako čistenie odpadovej vody, odstránenie odpadov a zásobovanie pitnou vodou.

Kvôli nedostatku malých a stredne veľkých podnikov v štátoch SEVEK, ktoré zabezpečujú úspech hospodárskeho transformačného procesu, vznikajú nové šance pre stredne veľké podniky na nových trhoch. Preto by sa tieto podniky mali už dnes zaoberať otázkami podnikových podmienok a úloh.

Pritom sú investície do Slovenskej republiky výhodné:

Slovenská republika existuje od 1. januára 1993 ako suverénny štát. Slovensko je najmenšia krajina strednej Európy a je veľká zhruba ako Dánsko. Viac ako jedno tisícročie bolo územie dnešného Slovenska časťou habsburskej monarchie, respektíve Rakúsko-Uhorska. Po jeho rozpade vznikla Československá republika, v ktorej bolo Slovensko vďaka mníchovskej dohode z roku 1939 nezávislé. Po druhej svetovej vojne bolo Československo obnovené. Komunistický puč v roku 1948 viedol k utvoreniu „socialistickej ľudovej demokracie“. V októbri 1968 vznikla ČSSR s českou a slovenskou časťou. Slovensko má 5,3 mil. obyvateľov, skoro všetci Slováci sa hlásia ku kresťanskej viere, z toho dve tretiny ku katolíckej. Z etnických menšín tvoria 11 % obyvateľstva Maďari, hlavne v pohraničných oblastiach v blízkosti Maďarska, a rómovia tiež s 11 %, ktorí sídlia hlavne na východe a v blízkosti hraníc s Ukrajinou.

Ak sme vzbudili Vašu pozornosť, náš honorárny konzulát v Hannoveri je Vám k dispozícii ohľadom prvých kontaktov.

Obchodný zástupca pán Dirk Bettels je podnikateľ a viceprezident nemeckej Priemyselnej a obchodnej komory (IHK) pre Hannover a Hildesheim.

Adresa konzulátu:
(Nastala zmena adresy! - pozri v navigácii "Konzulát")
Honorarkonsulat der Slowakischen Republik
Eichstrasse 19
30161 Hannover
Telefon: (0511) 348 34 41 oder 348 34 42
Telefax: (0511) 348 34 43

Ján Foltín sa zapísal do zlatej knihy

Slovenský veľvyslanec získava nových priateľov pre svoju krajinu/ v pláne je štátna návšteva.

Ján Foltín, veľvyslanec Slovenskej republiky priniesol do Hildesheimu posolstvo: chce získať priateľov pre svoju krajinu – ľudí, ktorí by chceli na svojich cestách spoznať a oceniť Slovensko a jeho obyvateľov. Ale aj firmám, pre ktoré je Slovensko atraktívne, chce sprostredkovať nové projekty a hospodárske kontakty so slovenskými podnikmi.

Na Hildesheimskej radnici bol hlavnou témou rozhovoru medzi primátorom Kurtom Machensom a viceprezidentom IHK Dirkom Bettelsom (od februára honorárny konzul SR) hospodársky rozvoj. Na radnici sa Foltín zapísal aj do zlatej knihy mesta.

Pán Machens sa potešil, že jeho hosť mal tentokrát viac času ako pri jeho poslednej návšteve: počas Expo bol síce veľvyslanec ubytovaný v Hildesheime, vtedy ale však nemal príležitosť navštíviť mesto. Včera sa dokonca poprechádzal po tržnici. Foltín opísal svoju krajinu, ktorá čoskoro vstúpi do EU, ako sveta znalú, aj keď je málo známa a malá - s 5,3 mil. obyvateľov menšia ako Dolné Sasko.

Ale niektoré veľké nemecké firmy už objavili prednosti Slovenska: “VW vyrába v Bratislave už okolo 200.000 vozidiel ročne a má na Slovensku aj ďalšie dva závody”. Na Slovensku sú už zastúpené aj Siemens, Hoechst a Degussa, “čo nám chýba, sú skúsenosti so stredne veľkými podnikmi”. Na Slovensku sú síce malé a stredne veľké podniky, ale tieto sa majú ešte veľa čo učiť od nemeckých. Slovensko má kvalitnú pracovnú silu a priemyselné tradície. “Ale pretransformovanie veľkých štátnych podnikov na malé, súkromné firmy nebolo jednoduché”. Zatiaľ je 85 % hospodárstva sprivatizovaných. Plynárne, vodárne a elektrárne sú ešte štátne, ale aj tu sa privatizácia už začala.

Bettels zdôraznil význam Slovenska po jeho vstupe do EU: „Bude to krajina rozvoja a rastu s dôležitou funkciou prepojenia s GUS-krajinami“.

Ďalšou zastávkou Foltina bola mestská nemocnica, ktorá prejavila záujem o družbu s jednou slovenskou nemocnicou. Pre Foltína ide o dôležitú spoluprácu: „Naše zdravotníctvo sa nachádza ešte v prechodnom štádiu. Lekári sú na západe síce výborne vyškolení, ale techniku a zariadenia, s ktorými sa na západe stretli, nemajú k dispozícii.“ Táto spolupráca by nám mohla pomôcť získať použité prístroje z Nemecka.

Na konci bola návšteva biskupa Dr. Josefa Homeyera. Aj tento rozhovor poslúžil ako celá jeho cesta, ktorá začala v krajinskom parlamente, na prípravu štátnej návštevy prezidenta SR, Rudolfa Schustera, ktorého očakávajú 12. októbra. Schuster, sprevádzaný piatimi ministrami, sa stretne aj s biskupom. Hlavné témy budú Dolné Sasko a Sasko-Anhaltsko.


(c) 2001 Hildesheimer Allgemeine ZeitungModerátor medzi Nemcami a Slovákmi

Ako spojka medzi obidvoma národmi je honorárny konzul Slovenskej Republiky podnikateľ Dirk Bettels

Honorárny konzul Slovenska, podnikateľ z Hildesheimu Dirk Bettels, sa vyslovil za vybudovanie intenzívnych vzťahov ku Slovensku. Bilaterálne kontakty v oblasti hospodárstva, kultúry a vied posilňujú túto ešte mladú demokraciu v krajine – povedal pri otvorení honorárneho konzulátu v Hannoveri.

37-ročný Bettels, ktorý je aj zástupca predsedu Priemyselnej a obchodnej komory (IHK), bol vymenovaný slovenským ministrom zahraničných vecí za konzula krajiny s 5 mil. obyvateľov. Vo svojom novom čestnom úrade je zodpovedný za konzulátne oblasti Dolného Saska a Saska-Anhaltska. Honorárny konzulát sa nachádza v budove stavebného priemyslu.

Na oficiálnom otvorení konzulátu sa zúčastnili popri primátorovi Berndovi Strauchovi aj vedúci dolnosaskej štátnej kancelárie Peter Jürgen Schneider a štátny tajomník Saska-Anhaltska Werner Ballhausen. Slovenská Republika bola zastúpená ministerkou pre administratívu a privatizáciu Máriou Machovou a tajomníkom hospodárstva Peterom Brnom.

K hosťom patrila aj delegácia z Hildesheimu. K nej patrili aj najvyšší riaditeľ mesta Dr. Konrad Deufel, šéf polície Helmut Marhauer a biskup Dr. Josef Homeyer. Homeyer sa deň predtým stretol v Hannoveri so slovenským prezidentom Rudolfom Schusterom.

Dirk Bettels propagoval rozvoj vzájomných vzťahov obidvoch krajín. SR robí všetko, aby splnilo kritériá na vstup do EU. Veľa dolnosaských podnikov, hlavne Volkswagen a.s. podporujú hospodársky rozvoj Slovenska. Tento ešte mladý štát je zaujímavý kvôli odbytnému trhu. “Ponúka optimálnu situáciu pre obchod medzi západom a východom” povedal Bettels.

Dôležité je trvalé prepojenie v oblasti kultúry a vedy. “Záujem Slovenska o kontakty s univerzitami, políciou a nemocnicami je veľký”. Hlavnou úlohou nového honorárneho konzulátu je však poskytnúť v Nemecku žijúcim Slovákom pomoc a podporu v núdzi.

Bola to výborná voľba, zvoliť za honorárneho konzula Dirka Bettelsa, povedala ministerka Mária Machová. “On spĺňa všetky požiadavky, aby náš štát vo všetkých oblastiach dobre zastúpil”. Machová podčiarkla vysokú hodnotu Nemecka v zahraničnom obchode Slovenska. “Nemecko je od roku 1988 na prvom mieste a náš najväčší investor”. Viac ako 140 nemeckých podnikov sa angažuje v Slovenskej Republike. “Bilaterálne vzťahy s Nemeckom sú pre nás veľmi doležité”, podčiarkla ministerka.

S novým konzulátskym zastúpením v Hannoveri má Slovensko k dispozícii viac ako tri honorárne konzuláty v Nemecku. Tri ďalšie chce Slovensko v najbližšej dobe ešte otvoriť.


(c) 2001 Hildesheimer Allgemeine ZeitungNach oben
© 2014
Nemecká verzia Slovenská verzia