Wappen der Slowakischen Republik HONORÁRNY KONZUL
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE KONZULÁRNY OBVOD BRÉMY, DOLNÉ SASKO A SASKO-ANHALTSKO
 
Spacer
Spacer
spacer.gif (1K)
top.jpg (1K)
Home
mid.jpg (1K)
Konsulat
mid.jpg (1K)
Personen
mid.jpg (1K)
Aktuelles / Presse
mid.jpg (1K)
Häufige Fragen
mid.jpg (1K)
Landskunde
mid.jpg (1K)
Links
mid.jpg (1K)
Kontakt
mid.jpg (1K)
Spacer

Niekoľko informácií o Slovenskej republikeRozloha:
49 035 kilometrov štvorcových

Poloha:
Slovenská republika leží v strednej Európe. Profil krajiny sa vyznačuje veľkými výškovými rozdielmi. Stredné a severné Slovensko je hornaté - potiaľ siaha hrebeň Karpát; južné a východné Slovensko sa vyznačuje nížinatým charakterom a je významnou poľnohospodárskou oblasťou Slovenska. Veľmi významná je rieka Dunaj, prostredníctvom ktorej je Slovensko spojené s Viedňou, s riekami Rýn a Mohan a s prístavmi Čierneho mora.

Hranice:
Maďarsko (679 km), Poľská republika (597,5 km), Česká republika (265 km), Rakúsko (127,2 km), Ukrajina (98 km)

Hlavné mesto:
Bratislava (Preßburg), 431.061 obyvateľov (2009)

Počet obyvateľov:
5.424.925 (2009)

Úradná reč:
slovenčina

Národnosti:
Slováci (86%), Maďari (10%), Rómovia, Česi, Ruténi, Nemci, Poliaci

Vierovyznanie:
rímsko-katolícke (60%), grécko-katolícke, evanjelické - augsburgského smeru, ortodoxné, židovské

Politický systém:

  • republika od 1993
  • ústava 1993, posledná zmena 2001
  • parlament (národná rada) so 150 členmi, voľby každé 4 roky
  • priama voľba hlavy štátu každých 5 rokov (jednorázové znovuzvolenie)
  • volebné právo od 18 rokov

Politickí predstavitelia:

  • hlava štátu: Andrej Kiska
  • šéf vlády: Robert Fico

Hrubý domáci produkt:
63 050,7 miliárd EUR (v roku 2009)

Mena:
V Slovenskej Republike platí Európska mena (EUR).
1 EUR = 100 Eurocentov (krátko Cent)

Telefonovanie:
Priama medzinárodná predvoľba existuje pre volania do mnohých krajín sveta. Pre volania na Slovensko platí volací kód Slovenskej republiky 421. Pre volania do zahraničia voľte 00 + kód krajiny + telefónnu predvoľbu mesta + telefónne-/ faxové číslo.

Cestovný pas:
Vo všeobecnosti vyžadovaný. Občania Európskej Únie, teda aj Spolkovej republiky Nemecko, môžu cestovať do krajiny aj s občianskym preukazom (európskou identifikačnou kartou). Platnosť cestovného pasu sa musí vzťahovať na celú dĺžku pobytu a dobu 3 mesiacov po ukončení platnosti víza.Nach oben


Ďalšie informácie nájdete na http://www.slowakei-net.deNach oben
© 2014
Nemecká verzia Slovenská verzia